Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Myanmar Celebrity : Alex - Photo List

Alex-29
hits # : 5247

Alex / အဲလက္စ္ MTVs
[ 2006-07-17 ] Ka Kha Ga ( hits : 10168 )
[ 2006-07-21 ] May Lwint Chin Yae Naut Sone Chay Yar ( hits : 14470 )
[ 2006-09-27 ] Ma ... Ma Chit Lo Ma Phyit ( hits : 18562 )
[ 2006-09-30 ] Lwan Yat Tway A Kyaung ( hits : 13583 )
[ 2006-10-17 ] That Sone Hti ( hits : 10897 )
[ 2006-10-19 ] Way Lo Ma Phyit Bu ( hits : 10185 )
[ 2006-10-30 ] Thi Chin Chit Thu ( hits : 12236 )
[ 2006-11-09 ] Ngar Min Go ( hits : 9015 )
[ 2006-11-16 ] Thi Chin Lay A Tine ( hits : 9449 )
[ 2006-11-21 ] BarBu - Away Ka Chit Nay Mae ( hits : 8982 )
[ 2006-11-21 ] Ainmat Htae Ka Ainmat Myar ( hits : 8955 )
[ 2006-12-07 ] A Yu Khan Hna Lone Thar ( hits : 10347 )
[ 2006-12-07 ] A Chit Lay Ta Yaut Htae ( hits : 9075 )
[ 2007-01-03 ] Away Ka Chit Nay Mae ( hits : 9710 )
[ 2007-01-09 ] Oat Aww ( hits : 8055 )
[ 2007-04-10 ] Da Go Yay ( hits : 7326 )
[ 2007-05-02 ] Way Lwint Chin Yae Naut Sone Chay Yar ( hits : 8111 )
[ 2007-05-31 ] Lwan ZayTi ( hits : 7002 )
[ 2007-05-31 ] ALinn AinMat Pyaut Sone Chain ( hits : 7929 )
[ 2007-05-31 ] YeeSar Phyit Chin Tae ( hits : 7819 )
[ 2007-07-20 ] Mi Moe Ko ( hits : 9598 )
[ 2007-07-20 ] TanPho Mae Nya ( hits : 7054 )
[ 2007-08-28 ] Director ( hits : 8120 )
[ 2007-10-02 ] A To Nay Chin Tae AMyal ( hits : 8976 )
[ 2007-10-09 ] Pyaw Like ( Feat : AK ) ( hits : 6085 )
[ 2007-10-09 ] ALwan Moe Sat Myar ( hits : 7307 )
[ 2007-10-09 ] Lo Chin Tar Yu ( hits : 7649 )
[ 2007-10-19 ] A Yu Khan HnaLoneThar ( hits : 7527 )
[ 2007-10-23 ] AChitLay Ta Yaut Htae ( hits : 7851 )
[ 2008-01-19 ] Min Nae Chit Tar ( hits : 7433 )
[ 2008-03-06 ] Away Ka Chit Nay Mae ( hits : 6521 )
[ 2008-03-06 ] Pyan Sone Chin Tae ( hits : 7050 )
[ 2008-04-29 ] Taw Par Pi ... Twar ( hits : 6184 )
[ 2008-07-01 ] DoatKha KyautSaung ( hits : 6924 )
[ 2008-12-26 ] AThae Kwal Pone Pyin ( hits : 8678 )
[ 2009-10-21 ] Ta That Lone Tha D Ya Nay Mae ( hits : 6831 )
[ 2011-09-04 ] Sithu Lwin Saung Oo Haling - Chit Thu Lat Saung ( hits : 4566 )
[ 2011-09-04 ] A Sone That Ma Twar Bu ( hits : 4135 )
[ 2011-09-18 ] Myo Pya Nae Kyun Daw ( hits : 5352 )
[ 2011-10-10 ] Sin Sar Par Ohn ( hits : 4691 )
[ 2011-11-28 ] A Sone That Ma Twar Bu ( hits : 4985 )