Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Artist : R Zarni ( အာဇာနည္ )
Song Title : Pyan Lar Ngar Si

Share on Facebook

3.0 ( 581 votes )
R Zarni / အာဇာနည္ MTVs
[ 2006-09-09 ] Shay Sat Yan Sin Sar Par ( hits : 25807 )
[ 2006-07-17 ] Da Kal Lo Myar ( hits : 18189 )
[ 2006-07-17 ] A Lon A Kyon ( hits : 12059 )
[ 2006-07-17 ] Gandawin See Sar ( hits : 27597 )
[ 2006-07-17 ] Pyat See Ain ( hits : 11155 )
[ 2006-08-08 ] Da Gar Pwint Par ( hits : 13325 )
[ 2006-08-08 ] A Chit Kyaunt Lwal Mhar Nay Tae Ngar ( hits : 14013 )
[ 2006-08-08 ] Min A Twat ( Techno Remixed ) ( hits : 13620 )
[ 2006-08-08 ] Lay Nyin Lay ( hits : 13657 )
[ 2006-08-08 ] Honey ( hits : 17679 )
[ 2006-08-11 ] Moe ( hits : 10797 )
[ 2006-08-20 ] Myaw Lint Nay Mae ( hits : 18287 )
[ 2006-08-29 ] Nat Thamee Pone Pyin ( hits : 17074 )
[ 2006-08-29 ] Min A Twat ( hits : 13102 )
[ 2006-08-29 ] Yin Yin Lay Yuu ( hits : 16226 )
[ 2006-09-01 ] Yin Khwin Thit ( hits : 14960 )
[ 2006-09-14 ] Nga Ko Chit Tae Thu ( hits : 12227 )
[ 2006-09-27 ] Pan Lay Ta Pwint ( hits : 12490 )
[ 2006-09-30 ] A Pyit Ma Tin Yat Par ( hits : 14763 )
[ 2006-10-30 ] Pan Lay Ta Pwint ( hits : 10357 )
[ 2006-11-03 ] NgeNge - A Pyit Shi Lar ( hits : 10907 )
[ 2006-11-03 ] Chit Thu Yin Kwin ( hits : 14323 )
[ 2006-11-06 ] See Ta Phat Char ( hits : 14750 )
[ 2006-11-12 ] Shin Phone - Thu Nae Thar So Yin ( hits : 12923 )
[ 2006-11-14 ] Yuu Nay B ( hits : 9683 )
[ 2006-11-14 ] A Thint Thu ( hits : 10959 )
[ 2006-11-21 ] Yuu Thoot Chin ( hits : 9178 )
[ 2006-11-28 ] Pyan Lar Ngar Si ( hits : 10814 )
[ 2006-12-11 ] A Hla Sit ( hits : 15042 )
[ 2006-12-11 ] Bae Thu Phan Sin Pay Tar Lae ( hits : 13151 )
[ 2006-12-12 ] Pyan Lar Be ( hits : 11095 )
[ 2006-12-20 ] 3 Minutes ( hits : 10774 )
[ 2007-02-26 ] Soun Thin Par - Ta Nal Si Khwal Naing Ma Lar ( hits : 14606 )
[ 2007-02-28 ] Ta Pin Htae Yin Htae Ka Nwal ( hits : 13165 )
[ 2007-03-14 ] NgeNge - A Pyit Shi Lar ( hits : 8512 )
[ 2007-03-16 ] Thingyan - Phyu Ni Pyar War ( hits : 16655 )
[ 2007-03-19 ] Thingyan - Chain Like ( hits : 14814 )
[ 2007-03-23 ] A Yin Lo Chit Tone Bae ( hits : 14453 )
[ 2007-03-23 ] Nay Yar (2) ( hits : 13553 )
[ 2007-04-06 ] A Thae Kwal Myo Taw ( hits : 17862 )
[ 2007-04-14 ] Shin Pya Kwint Pay Par ( hits : 18237 )
[ 2007-06-06 ] ShinPhone - Chit Kya So ( hits : 9200 )
[ 2007-06-16 ] ThatPone Mhar Tae Nya ( hits : 11640 )
[ 2007-07-25 ] La Min Lay Ma Shi Yin ( hits : 12258 )
[ 2007-07-31 ] PaDaut Ta Myat Hnar ( hits : 9674 )
[ 2007-08-03 ] AMone Than Kyar Yin Phyar Chin Tae ( hits : 11029 )
[ 2007-08-03 ] Ko Nae Min Nae ThuDoe Nae ( hits : 10726 )
[ 2007-08-22 ] AThit Ka Pyan Sa ( hits : 9340 )
[ 2007-09-14 ] Soun Thin Par - Yin Khone Than Tway Ma Yat Bu ( hits : 10690 )
[ 2007-10-15 ] Hnin Wai Tae Saung ( hits : 12208 )
[ 2007-10-19 ] Htwat Pyay Thu ( hits : 9236 )
[ 2007-11-15 ] Shwe Yote Ka Lay Kaut Ya Thu ( hits : 13753 )
[ 2008-01-09 ] Gyo Gyar - Lwal Nay Tae Sone Mhat Myar ( hits : 11269 )
[ 2008-03-06 ] ChawSu Khin - AChit Yate ( hits : 8429 )
[ 2008-03-18 ] Thingyan - Phyu Ni War Pyar ( hits : 15260 )
[ 2008-04-08 ] Ko ANar Shi Say Chin ( hits : 24927 )
[ 2008-06-21 ] Ni Dan ( hits : 11223 )
[ 2008-10-01 ] Nin Har Ngar Yae AThae HnaLone ( hits : 9137 )
[ 2008-10-01 ] AChit Khaw Than ( hits : 10748 )
[ 2008-10-01 ] AMone Myat Lone ( hits : 11634 )
[ 2009-03-27 ] Hein Zaw - Thingyan - Kyaw Nyar ( hits : 12602 )
[ 2009-06-10 ] Joe Jar - Lwal Nay Tae Sone Mhat Myar ( hits : 11395 )
[ 2009-07-28 ] Kway Par Say ( hits : 15246 )
[ 2009-08-18 ] Rebecca Win - A Khite A Tant Lay ( hits : 10874 )
[ 2009-10-08 ] AThae Kwal Myo Taw ( hits : 9615 )
[ 2009-12-03 ] L Sai Zi - Way Own Mhar Lar ( hits : 9872 )
[ 2010-01-14 ] Naut Sone Yin Khwin ( hits : 13165 )
[ 2010-10-10 ] Bae Thu Mha Ma Kaung Bu ( hits : 9205 )
[ 2010-12-24 ] A Nan Ta Khu Yae Diary ( hits : 6224 )
[ 2010-12-24 ] Kwint Pyu Tae . Kwint Hloot Tae ( hits : 7895 )
[ 2011-02-05 ] Ta Khar Ta Lay ( hits : 6852 )
[ 2011-02-05 ] Way Nay Tae Tha Chin ( hits : 7049 )
[ 2011-02-05 ] Soun Thin Par - Ta Nal Si Khwal Naing Ma Lar ( hits : 7517 )
[ 2011-09-09 ] Wine Su Khine Thein - Yin Khone Yin Nae Pyan Way ( hits : 7192 )
[ 2011-09-29 ] Ta Khar Ta Lay ( hits : 6122 )
[ 2011-09-29 ] Bae Thu Phan Sin Pay Tar Lae ( hits : 6704 )
[ 2011-10-08 ] Yat Sat Swar Pyone Tat Thaw ( hits : 5836 )
[ 2011-10-09 ] Pyan Lar Khel ( hits : 5618 )
[ 2011-10-20 ] Shwe Lel Tine ( hits : 9061 )
[ 2011-11-28 ] Min A Twat [ Live ] ( hits : 7646 )
[ 2012-03-15 ] Myo A Nhant Lae Mae [ Thingyan ] ( hits : 11223 )
[ 2012-03-15 ] Pa Daut Ta Myat Nhar [ Thingyan ] ( hits : 12167 )
[ 2012-03-15 ] Haw Taw [ Thingyan ] ( hits : 11860 )
[ 2013-06-04 ] Ma Lwan Chin Bu ( hits : 5222 )
[ 2013-06-04 ] A Chit Lar ( hits : 5136 )
[ 2013-06-04 ] 16 Hnit Nat Tha Mee ( hits : 4749 )
[ 2013-06-04 ] Ma Sway Chin Bu ( hits : 4809 )
[ 2013-06-04 ] A Sate Tat Eain Mat ( hits : 5633 )
[ 2016-11-15 ] Lwan Sa Yar Shi Lal Nar Sa Yal Nal Phyay Mal ( hits : 3916 )
[ 2016-11-16 ] A Way ( hits : 4116 )
[ 2016-11-16 ] Ain Mat Yin Saunt ( hits : 3868 )
[ 2018-03-27 ] Ngar Twar Taw Mae ( hits : 2384 )
[ 2018-03-27 ] Mee Ain Shin Ma Lay ( hits : 2427 )
[ 2018-04-08 ] Tha Chin Ngar Twar Taw Mae ( hits : 3461 )