Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Artist : Lin Lin ( လင္းလင္း )
Song Title : Lay Tway Tide Tine

Share on Facebook

3.0 ( 227 votes )
Lin Lin / လင္းလင္း MTVs
[ 2006-10-19 ] Gwa Ti Gwa Kya ( hits : 8245 )
[ 2010-12-24 ] Lwan Yone That That ( hits : 3926 )
[ 2011-03-08 ] Nay Tat Tha Lo ( hits : 4283 )
[ 2011-03-08 ] Sin Sar Par ( hits : 4970 )
[ 2012-08-27 ] Ma Nyi Twal Nae ( hits : 2497 )
[ 2011-08-05 ] Lay Tway Tide Tine ( hits : 2942 )
[ 2011-08-05 ] Phyit Tha Lo May Like Par ( hits : 3150 )
[ 2011-08-05 ] Nga Bat Ka Mhar Tar Par ( hits : 3852 )
[ 2011-08-05 ] Nga Bat Ka Mhar Tar Par ( hits : 4757 )
[ 2011-09-13 ] A Yu Ta Pine ( hits : 3060 )
[ 2012-08-27 ] Htar Kae Naing Tae ( hits : 3192 )
[ 2012-08-27 ] Shi Par Say ( hits : 2491 )
[ 2018-04-13 ] Tin Zar Maw - Ae Thae ( hits : 1291 )
[ 2018-04-13 ] Chit Thu Wai - Nar Lal Mhu ( hits : 1322 )