Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Artist : Suzi ( ဆူဇီ )

Suzi / ဆူဇီ MTVs
[ 2006-11-08 ] May Mhar Lar ( hits : 9423 )
[ 2006-11-08 ] Ma Kyar Khin Mhar Kyin Nar Mae ( hits : 8225 )
[ 2007-01-09 ] Yar Du A Sat Sat ( hits : 9685 )
[ 2007-03-16 ] Wai Hlan - Thingyan - Sate Kuu Ma Yin Nae ( hits : 10810 )
[ 2007-12-18 ] SateTaZa Nay Nae Nya ( hits : 5669 )
[ 2007-12-18 ] L Loon War - Sate Nyit Mhar Soe ( hits : 8537 )
[ 2008-04-24 ] Bae Taw Mha Hnote Ma Sat Nae ( hits : 6286 )
[ 2008-04-25 ] Thingyan - AThae Yar Aung Loat Nay Lar ( hits : 12189 )
[ 2009-04-02 ] Wai Hlyan - Thingyan - KuangLay Tha Nar Sa Yar Bae ( hits : 8631 )
[ 2010-04-24 ] Thingyan - Ma Pyaw Nae ( hits : 8729 )
[ 2010-12-24 ] Nin Bae Thu Mha Ma Chit Ya Bu ( hits : 3181 )
[ 2011-02-19 ] Bar Bu - A To To ( hits : 4651 )
[ 2011-02-19 ] Hae Lay - Bar Lo Chit Tae ( hits : 3538 )
[ 2011-02-19 ] Sate Ta Za Nay Nae Nya ( hits : 3336 )
[ 2011-03-08 ] Way Nay Lo Way Mhar Soe ( hits : 3649 )
[ 2011-03-19 ] Tho . . . HtarWaRa ( hits : 3162 )
[ 2011-03-19 ] L Loon Wah - Moe Bae Mhar Ywar Nay Lae ( hits : 3383 )
[ 2011-03-19 ] L Loon Wah - Sate Nyit Mhar Soe ( hits : 3079 )
[ 2011-04-15 ] Hloot Htar Like ( hits : 3765 )